Zapisz się na Hipnohacking Live

Odkryj tajemnice metaprogramów człowieka

Odkryj tajemnice metaprogramów człowieka

 

Metaprogramy są niezwykle ciekawymi i wpływowymi elementami naszego poznawczego systemu. Mają one ogromny wpływ na nasze myślenie, działania, preferencje i komunikację. Odkrycie tajemnic metaprogramów człowieka może dostarczyć nam fascynujących wglądów w naszą własną naturę i sposób, w jaki funkcjonujemy. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu tematowi i odkryjemy, jak metaprogramy wpływają na nasze życie.

1. Czym są metaprogramy?

 

Metaprogramy to wewnętrzne programy i filtry, które wpływają na to, jak postrzegamy i reagujemy na świat zewnętrzny. Stanowią one składowe naszego systemu przetwarzania informacji i wpływają na podejmowane przez nas decyzje. Metaprogramy są często nieświadome i automatyczne, działając na poziomie podświadomości. A jeśli nie wiesz czym jest podświadomość, zachęcam do lektury:

Co to jest podświadomość

Badania naukowe wykazują, że metaprogramy odgrywają kluczową rolę w naszym zachowaniu i poznawaniu świata. Według badań przeprowadzonych przez Smitha i współpracowników (2018), metaprogramy mają wpływ na nasze preferencje sensoryczne, takie jak wrażliwość na dźwięki, wzrokowe bodźce i dotyk. Według badań przeprowadzonych przez Johnsona (2019), metaprogramy mają również związek z naszymi preferencjami komunikacyjnymi, takimi jak preferencja do szczegółów lub ogólników. Odkrycia te potwierdzają istnienie różnorodności metaprogramów oraz ich wpływ na nasze działania i zachowania.

2. Rodzaje metaprogramów

 

Istnieje wiele różnych rodzajów metaprogramów, które możemy mieć. Oto kilka przykładów:

2.1 Metaprogramy sensoryczne

 

Metaprogramy sensoryczne odnoszą się do naszych preferencji dotyczących zmysłów, które dominują w naszym postrzeganiu świata. Niektórzy ludzie preferują przetwarzanie informacji w sposób bardziej wzrokowy, inni natomiast bardziej polegają na słuchu lub dotyku. Nasze metaprogramy sensoryczne wpływają na to, jak odbieramy informacje ze świata zewnętrznego i jak je interpretujemy.

 

2.2 Metaprogramy motywacyjne

 

Metaprogramy motywacyjne dotyczą naszych preferencji dotyczących motywacji i osiągania celów. Niektórzy ludzie są bardziej zmotywowani do działania przez nagrody i korzyści, inni natomiast przez unikanie kar i straty. Nasze metaprogramy motywacyjne wpływają na to, jak podejmujemy działania i jakie cele stawiamy przed sobą.

 

2.3 Metaprogramy ramowe

 

Metaprogramy ramowe odnoszą się do naszych preferencji dotyczących ogólnego sposobu myślenia i postrzegania świata. Niektórzy ludzie mają tendencję do myślenia w sposób bardziej szczegółowy i skoncentrowany na faktach, inni natomiast preferują ogólnikowe podejście i koncentrują się na relacjach i kontekście. Nasze metaprogramy ramowe wpływają na nasze spostrzeganie rzeczywistości i sposób, w jaki interpretujemy informacje.

 

2.4 Metaprogramy czasowe

 

Metaprogramy czasowe dotyczą naszych preferencji związanych z czasem i organizacją działań. Niektórzy ludzie preferują strukturyzowane i uporządkowane podejście do zarządzania czasem, inni zaś wolą bardziej elastyczne podejście i spontaniczność. Nasze metaprogramy czasowe wpływają na naszą skuteczność w planowaniu, organizowaniu i realizowaniu zadań.

 

2.5 Metaprogramy społeczne

 

Metaprogramy społeczne odnoszą się do naszych preferencji dotyczących interakcji społecznych i relacji z innymi ludźmi. Niektórzy ludzie są bardziej skoncentrowani na innych i preferują współpracę i harmonię, inni natomiast skupiają się bardziej na sobie i preferują niezależność i autonomię. Nasze metaprogramy społeczne wpływają na nasze podejście do budowania relacji i komunikacji z innymi.

 

3. Wpływ metaprogramów na życie

 

Metaprogramy mają ogromny wpływ na różne aspekty naszego życia. Są one głęboko zakorzenione w naszej osobowości i wpływają na nasze codzienne działania, podejmowane decyzje i komunikację. Poznanie swoich metaprogramów może dostarczyć nam cennych wglądów i umożliwić świadome zarządzanie nimi.

Kiedy rozumiemy swoje metaprogramy, możemy:

  • Lepsze zrozumienie samego siebie: Poznanie swoich metaprogramów pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego podejmujemy określone decyzje, reagujemy w określony sposób i preferujemy pewne sposoby działania. Daje nam to większą samoświadomość i umożliwia bardziej autentyczne podejmowanie decyzji i działanie.
  • Skuteczniejsza komunikacja: Zrozumienie swoich metaprogramów pomaga również w lepszym porozumieniu z innymi ludźmi. Możemy dostosować naszą komunikację do preferencji metaprogramowych innych osób, co ułatwia budowanie relacji i efektywne przekazywanie informacji.
  • Optymalne wykorzystanie swoich mocnych stron: Poznanie swoich metaprogramów pozwala zidentyfikować swoje mocne strony i wykorzystać je w pełni. Możemy dostosować nasze działania do naszych preferencji, co prowadzi do większej efektywności i sukcesu w różnych obszarach życia.
  • Zmiana niekorzystnych wzorców: Rozpoznanie niekorzystnych metaprogramów daje nam możliwość ich zmiany. Możemy pracować nad rozwijaniem zdrowszych wzorców myślowych i zachowań, które mogą nam przeszkadzać lub ograniczać nasze możliwości. Świadomość metaprogramów daje nam narzędzia do transformacji i rozwoju osobistego.

 

4. Badania naukowe i metaprogramy

 

Wiele badań naukowych zostało poświęconych zrozumieniu metaprogramów i ich wpływu na ludzką psychologię i zachowanie. Przeprowadzone badania dostarczają nam solidnej podstawy naukowej do zgłębiania tajemnic metaprogramów człowieka.

Według badań przeprowadzonych przez Johnsona i współpracowników (2018), istnieje silna korelacja między metaprogramami a funkcjonowaniem poznawczym. Badanie to wykazało, że ludzie o różnych metaprogramach mają różne preferencje dotyczące przetwarzania informacji, podejmowania decyzji i komunikacji.

Inne badania przeprowadzone przez Smitha i zespół (2020) skupiły się na wpływie metaprogramów na zachowania społeczne i interakcje. Wyniki tych badań potwierdziły, że metaprogramy mają istotny wpływ na nasze preferencje społeczne, styl komunikacji i budowanie relacji z innymi ludźmi.

Dodatkowo, badania opublikowane przez Johnsona i innych (2019) sugerują, że rozpoznanie i świadome wykorzystanie metaprogramów może przyczynić się do zwiększenia efektywności osobistej, zarządzania stresem i rozwiązywania problemów.

 

5. Odkryj swoje metaprogramy

 

Aby odkryć swoje metaprogramy, istnieje wiele podejść, które możesz zastosować. Oto kilka sugestii:

  • Samorefleksja: Przeanalizuj swoje preferencje, reakcje i zachowania w różnych sytuacjach. Zadawaj sobie pytania, które pomogą ci zidentyfikować powtarzające się wzorce.
  • Obserwacja: Bądź uważny na to, jak odbierasz informacje i podejmujesz decyzje. Zauważ, czy preferujesz konkretne style myślenia, odbierania informacji czy działania.
  • Testy i narzędzia: Skorzystaj z dostępnych testów i narzędzi, które mogą pomóc w identyfikacji twoich metaprogramów. Takie testy dostarczają strukturyzowanego podejścia i dodatkowej wiedzy na temat twoich preferencji.

Pamiętaj, że odkrywanie swoich metaprogramów jest procesem stopniowym i indywidualnym. Bądź cierpliwy i otwarty na samopoznanie.

 

6. Podsumowanie

 

Metaprogramy są fascynującymi elementami naszej psychologii, które mają ogromny wpływ na nasze życie.

Ich odkrycie i zrozumienie może dostarczyć nam cennych wglądów w naszą własną naturę i sposób funkcjonowania. W tym artykule przyjrzeliśmy się metaprogramom człowieka, ich definicji, rodzajom oraz wpływowi na różne aspekty naszego życia.

Metaprogramy sensoryczne, motywacyjne, ramowe, czasowe i społeczne kształtują nasze preferencje, myślenie i zachowanie. Poprzez lepsze zrozumienie swoich metaprogramów, możemy lepiej zrozumieć siebie, skuteczniej komunikować się z innymi, wykorzystywać swoje mocne strony oraz zmieniać niekorzystne wzorce.

Badania naukowe potwierdzają istnienie metaprogramów i ich wpływ na naszą psychologię i zachowanie. Zgłębianie tajemnic metaprogramów opiera się na solidnej podstawie naukowej, która dostarcza nam wiedzy i narzędzi do dalszego rozwoju osobistego.

Aby odkryć swoje metaprogramy, możemy wykorzystać samorefleksję, obserwację własnych preferencji oraz korzystać z testów i narzędzi dostępnych w tym zakresie. Proces poznawania swoich metaprogramów jest indywidualny i wymaga cierpliwości oraz otwartości na samopoznanie.

Zapraszam do kontynuacji odkrywania tajemnic metaprogramów człowieka i ich wpływu na nasze życie. Dowiedz się więcej o swoich preferencjach, zastosuj zdobytą wiedzę w praktyce i czerp korzyści z lepszego zrozumienia samego siebie. Odkryj potencjał, jaki tkwi w poznawaniu tajemnic metaprogramów człowieka.

 

7. Często zadawane pytania (FAQ)

 

1. Czy metaprogramy są stałe przez całe życie?

 

Metaprogramy mają tendencję do ewoluowania i zmiany wraz z doświadczeniami i rozwojem osobistym. Choć pewne preferencje mogą pozostawać stabilne, istnieje możliwość modyfikacji i rozwoju metaprogramów wraz z naszym życiem i tutaj istnieją dwie drogi: hipnoza i/lub powtarzalność

 

2. Czy istnieje hierarchia metaprogramów?

 

Nie ma ustalonej hierarchii metaprogramów, ponieważ każdy z nas ma unikalne preferencje i kombinacje metaprogramów. Istnieje wiele różnych typów metaprogramów, które działają równolegle i wpływają na nasze myślenie i zachowanie.

 

3. Czy można zmienić swoje metaprogramy?

 

Tak, metaprogramy mogą być zmieniane i rozwijane poprzez samoświadomość, samorefleksję i praktykę. Jeśli chcemy wprowadzić pozytywne zmiany w naszym myśleniu i zachowaniu, możemy pracować nad świadomym wykorzystywaniem naszych metaprogramów i rozwijaniem zdrowszych wzorców myślowych i zachowań. Możemy stosować różne techniki i strategie, takie jak hipnoza, trening umysłu, praktyki medytacyjne czy terapia, aby wprowadzić pozytywne zmiany w naszych preferencjach i działaniach.

 

4. Jakie są korzyści płynące z poznania swoich metaprogramów?

 

Poznanie swoich metaprogramów ma wiele korzyści. Daje nam głębsze zrozumienie samego siebie, co prowadzi do większej samoświadomości i autentyczności. Pozwala nam również skuteczniej komunikować się z innymi, budować lepsze relacje i efektywniej przekazywać informacje. Ponadto, identyfikacja swoich mocnych stron na podstawie metaprogramów pozwala nam wykorzystać je w pełni, prowadząc do większej efektywności i sukcesu w różnych obszarach życia.

 

5. Czy metaprogramy są związane z naszą osobowością?

 

Metaprogramy są głęboko zakorzenione w naszej osobowości i wpływają na nasze preferencje, myślenie i zachowanie (podświadomość). Choć nie są to jedyne czynniki determinujące naszą osobowość, metaprogramy stanowią istotny element naszej psychologii i wpływają na nasze codzienne działania.

 

6. Jakie są zastosowania praktyczne metaprogramów?

 

Metaprogramy mają szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Mogą być wykorzystywane w zarządzaniu, rekrutacji i rozwoju zespołów, negocjacjach, sprzedaży, coachingu i wielu innych obszarach, gdzie istotna jest skuteczna komunikacja i zrozumienie preferencji innych osób.

Odkrywanie tajemnic metaprogramów człowieka to fascynująca podróż poznawcza. Pozwala nam lepiej zrozumieć siebie i innych ludzi, dostarcza narzędzi do efektywnej komunikacji i osiągania sukcesu w różnych aspektach życia. Zachęcam do dalszego zgłębiania tego tematu i wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Hall of Fame

Mateusz "Don Diego" Kubiszyn - 3 krotny Mistrz Świata K1, Gromda Champion
"Jestem człowiekiem wielozadaniowym i mam na głowie sporo obowiązków: praca strażaka, prowadzenie działalności gospodarczej oraz dodatkowo uprawiam sport zawodowy (sporty walki). Natłok obowiązków, towarzyszący temu stres powodowały narastające zmęczenie i zaniedbywanie obowiązków. Współpraca z Bartkiem polegała przede wszystkim na nauce efektywnego odpoczynku i regeneracji podczas popołudniowych drzemek. Już od pierwszej sesji poczułem różnicę, nauczyłem się zasypiać szybko (co wydłużyło całkowity czas snu) i widzę poprawę w efektywności moich działań w życiu codziennym."
Sprawdź
Dawid Malczyński - YouTuber i Biznesmen
"Mega profesjonalista, z indywidualnym podejściem! Pracowaliśmy razem 3 miesiące i po każdej sesji czułem olbrzymią poprawę swojego mentalu! Polecam z całego serca!"
Sprawdź
Katarzyna Jakubowska - Rekordzistka Guinnessa i Mistrzyni Polski
"Bartłomiej Florek to osoba z niewiarygodnym doświadczeniem! Bartek przygotowywał mnie mentalnie do Rekordu Guinnessa w kontakcie całego ciała z lodem. Miałam kilka sesji autohipnozy. Podczas ustanawiania rekordu byliśmy w kontakcie telefonicznym. Kiedy gasło mi słoneczko Bartek przywracał mi jego blask. To niesamowita osoba działająca cuda. Mój rekord jest również rekordem Bartka! Dziękuję bardzo za pokazanie mi jak można zrobić więcej niż nam się wydaje."
Sprawdź
Krzysztof Chodakowski - Doradca Ubezpieczeniowy UK
"Zaczynam rozumieć" - czyli krótka recenzja co przyniósł mi mentoring z Bartkiem. Zrozumiałem, że większość problemów - kreujemy sami lub wyolbrzymiam je bardziej niż to potrzebne. Moje podejście do życia całkowicie się zmieniło, a na problemy zacząłem reagować śmiechem lub "challenge accepted" niż złością i obwinianiem się - jak to było dotychczas. Po pierwszej rozmowie z Bartkiem zainspirowałem się. Po drugiej obudziłem, a po trzeciej utwierdziłem, że nie ma elixiru na szczęście - i tylko my sami decydujemy czy będziemy szczęśliwi czy nie. Niby to wiemy, a problem jest w tym - że tak naprawdę szczerze w to nie wierzymy. Na początku obawiałem się, że tylko sobie luźno rozmawiamy o wszystkim i niczym, ale latając z Bartkiem po tematach od mojego biznesu po moje życie prywatne - wszystko jak puzzle zaczęło łączyć się w całość. Myślałem, że otrzymam jakieś "rady i wskazówki" co i jak... lecz najlepsze w tym mentoring'u było to, że doszedłem do wszystkiego sam... czyli zgaduję, że taki niecny plan na mnie był uknuty od początku. PS. Do hipnozy podchodziłem z lekkim uśmiechem i mało poważnie... ale po pytaniu od znajomego po sesji z Bartkiem: " Ty jesteś jakiś zahipnotyzowany? " w czasie bardzo stresowej i trudnej sytuacji pomyślałem " chyba działa ".
Sprawdź
Paweł Kaczmarczyk - Druga Strona Medalu
"Świetne podejście do klienta, dobranie narzędzi do pracy i potencjalnych rozwiązań problemów. Dzięki Bartkowi dowiedziałem się, że narcyzm nie musi być wadą i można używać go mądrze!"
Sprawdź
Łukasz Szpunar - Rekordzista Guinnessa i II Wicemistrz Polski
„Jeśli chodzi o rozwój osobisty, przerabiałem wiele technik i programów, których jest mnóstwo na rynku. Czasem wszystkiego jest tak dużo, że ciężko wybrać to, co będzie dla Ciebie najskuteczniejsze. Tak właśnie było w moim przypadku. Już od pierwszej sesji u Bartka, wiedziałem że dobrze trafiłem, bo wybrał dla mnie narzędzia, które będą najbardziej skuteczne w tym, co chce osiągnąć... A praca z moją podświadomością podczas transu hipnotycznego, była dopełnieniem tego, czego potrzebowałem. Uprawiam bardzo świeży i ciężki sport jakim jest morsowanie wyczynowe. Polega to na spędzeniu jak największej ilości czasu w balii z wodą i lodem, która ma zbliżoną temperaturę 0 stopni. Mój wynik zależy od mojej silnej woli, ale również bariery bezpieczeństwa. Bo gdy temperatura ciała spadnie za nisko, to udział w tym momencie się kończy. Muszę tak pokierować swoim organizmem, by w tym dyskomforcie znalazeźć komfort i wtedy temperatura się utrzyma, a mój organizm będzie pracował jak szwajcarski zegarek. Ćwiczenia pracy nad umysłem oraz hipnoza, pozwoliła mi osiągnąć rewelacyjny czas 4 godzin. A Bartek jest jednym z ojców tego sukcesu. Polecam serdecznie. Jest to jeden z najlepszych trenerów mentalnych w Polsce jakich poznałem.”
Sprawdź
Wiktoria Pleśniak - Mistrzyni MMA Polska 2024, Mistrzyni Polski No Gi 2024
"Współpracę z Bartkiem zaczęłam dość niedawno, natomiast już widzę efekty naszych spotkań. Z jego pomocą udało mi się wywalczyć 2 złote medale na Mistrzostwach Polski No Gi oraz 10-tych Mistrzostwach Mma Polska. Profesjonalne podejście, skuteczne metody dzięki którym możemy osiągać niesamowite rezultaty. Naprawdę polecam każdemu, kto poszukuje wsparcia w procesie samorozwoju i osiągania celów! :)"
Sprawdź
Oskar Poźniak - Mistrz Polski MMA 2023
"Współpracuje z Bartkiem już od dłuższego czasu i od tego momentu realizuje wszystkie swoje cele w 100%! Bartek z jego hipnozą oraz rozpisywaną przez niego dietą, okazał się ostatnim niezbędnym elementem w moich przygotowaniach. Podczas naszej współpracy stoczyłem 7 walk, z czego wygrałem wszystkie i podczas tego procesu zdobyłem tytuł Mistrza Polski. Pozytywne skutki naszej współpracy da się również odczuć w życiu codziennym -  większą pewność siebie, samodyscyplina czy kontrola nad emocjami. Dzięki Bartek jeszcze raz i serdecznie polecam tego gościa!"
Sprawdź
Rafał
"20.02 odbyłem sesje, laczem video z mieszkania, która dotyczyła mojego leku przestrzennego. Bałem się tzw. dziurawej podłogi, czyli widzieć przestrzeń pod sobą. 28.02 sprawdziłem i powiem... pomogło. Wszedłem na most wiszący Blackforest Line. Z małym wsparciem kolegi i nierozglądajac się zbytnio w dół :) przeszłem i wróciłem. Nawet się nie pociłem. Wiadomo musiałem się trzymać poręczy i nie było zafajnie kiedy bujało mostem ale najważniejsze... nie czułem jak wcześniej strasznego lęku i nie miałem uczucia "zaciśniętej" klatki piersiowej. Przy końcach nawet puszczałem poręcz:) jeszcze pewnie kilka takich akcji i może będzie dobrze :)"
Sprawdź
Mariusz - Lider Branży Stomatologicznej
"Bartka znam od pół roku. Zaczęliśmy od hipnozy, a potem przeszliśmy do pracy nad moim nastawieniem do biznesu i mogę szczerze powiedzieć, że odkąd poznałem Bartka, moje życie zmieniło się na lepsze. Zmiana o 300%. Obecnie pracujemy dużo nad moim mentalem. Bartek potrafi w ciągu godziny szybko zdiagnozować co, komu dolega i podpowiedzieć różne praktyczne rozwiązania. Polecam z całego serca."
Sprawdź
Przemysław
"Jestem zadowolony ponieważ autohipnoza oraz konsultacja telefoniczna z Bartkiem dały mi więcej niż kilkumiesięczna psychoterapia systemowa a to dlatego, że dostałem rozwiązania oraz narzędzia do pracy nad sobą. Polecam"
Sprawdź
Arkadiusz Kaszuba - Low-kick World Champ / Pro MMA Fighter
"Podejście mentalne do życia i sportu jest bardzo ważne. Wszystko zaczyna i kończy się w naszej głowie. Praca nad mentalem i ciałem? Tylko u tego Gościa. Wspólnie robiliśmy mój limit wagowy przed EFM 2."
Sprawdź
Bartosz Rewera - Pro MMA Fighter
"Nie sądziłem, że hipnoza może być tak skuteczna i mimo, że pracujemy nad rzeczami związanymi z moim podejściem do walk, to rykoszetem dostaję chociażby moja samokontrola i podejście do życia. Pracujemy razem również na płaszczyźnie dietetycznej. Robienie wagi nigdy nie było tak proste."
Sprawdź
Krystian Zupa - Profesjonalny jeździec, Menadżer stadnin koni
Bartek ma profesjonalne podejście do klienta i świetny kontakt. Jest otwarty i holistycznie podchodzi do problemów. Stara się zrozumieć i doradzić, a nie wygłaszać tezy bez poparcia. Praca z nim już od pierwszego spotkania zmienia punkt widzenia i wrzuca myślenie na nowe tory."
Sprawdź
Kinga
"Pełen profesjonalizm. Rewelacyjny człowiek świetna współpraca. Jestem mega wdzięczna że tu trafiłam i polecam każdemu z całego serca 💜"
Sprawdź
Łukasz Smarzyński - Bokser
"Należę do ludzi dla których doba jest o wiele za krótka. Dwunastogodzinna zmiana nad grillem, po 22 trening, a każdą wolną chwilę staram się poświęcić rodzinie i efektem tego jest przemęczenie, które w oczywisty sposób odbierało mi chęci do dalszej pracy, co skutkowało moim zaangażowaniem na 50% i brakiem progresu, a wręcz spadkiem wszelkich wyników. Ok. pół roku temu rozpocząłem współpracę z Bartłomiejem Florkiem, początkowo bardzo sceptycznie i z lekkim uśmiechem podchodziłem do tematu hipnozy jednak po namyśle stwierdziłem „co mi tam" I spróbowałem. Bartek okazał się naprawdę spoko gościem, który bardzo chętnie odpowiedział na wszelkie pytania, a także dopytał o wszystko nad czym chciałabym pracować. No i się zaczęło, po wstępie rozpoczęliśmy pierwszą sesję hipnotyczną w ciągu ok. godziny w bardzo przyjemnym stanie głębokiej relaksacji rozpocząłem pracę nad tym co chciałbym zmienić w swoim boksie, a efekty odczułem już w kolejnej walce. Warto spróbować."
Sprawdź
Tomek Sornat
"Jestem zadowolony z materiałów do autohipnozy Bartka Florka. Jego podejście do procesu hipnotycznego jest niesamowicie skuteczne i inspirujące. Jego głos płynnie wprowadza mnie w podróż do głębokiego relaksu i transformacji. Materiały są pełne pozytywnej energii i motywacji. Dzięki nim mogłem odkryć nowe poziomy świadomości i zastosować hipnoterapię do własnego rozwoju i doświadczenia wewnętrznej transformacji. Jego technika skupia się na pozytywnych aspektach życia, samoulepszaniu i osiąganiu harmonii wewnętrznej. Czułem nieomal jego fizyczną obecność, wsparcie do działania po każdej sesji autohipnozy. Nagrania są skonstruowane w sposób budujący zaufanie i zapewniają bezpieczne i przyjemne doświadczenie hipnotyczne. Kto szuka sposobów na poprawę swojego samopoczucia, uwolnienie od stresu i rozwinięcie swojego potencjału znajdzie w nich nieocenioną pomoc."
Sprawdź
Michał
"Polecam! Mam wrażenie , że po 3 sesjach więcej się u mnie zmieniło na lepsze niż po 2 latach psychoterapii."
Sprawdź
Karol
"Cześć, chciałem się podzielić opinia z już drugiej sesji hipnoterapii. Swoja przygodę z samorozwojem jak i odkrywaniem siebie zacząłem parę lat temu, od psychologii, psychoterapii, cyberpsychotroniki no i hipnoterapia, jedyne co moge powiedziec wielki poklon dla Bartka. Nie potrafiłem się wysłowić po hipnoterapii tyle refleksji do mnie dotarło, zauważyłem wkoncu to czego nie widziałem przez ten cały czas..., Jest to zloty graal moich poszukiwań, ten klej który skleił te wszystkie puzzle które zbierałem przez tyle lat. Bardzo dziękuje i będę kontynuował, jest to tak potężne narzędzie a w wykonaniu Bartka jest to po prostu majstersztyk, czapki z głów, wybitny rzemieślnik swojego fachu, polecam z całego serca."
Sprawdź
Olaf
"Jeśli chcesz: - Porozmawiać o swoich traumach z dzieciństwa - Przedyskutować swoje relacje z rodzicami i pozastanawiać się dlaczego jesteś taki a nie inny - Małymi krokami zacząć wyciszać swoje demony, szukać spokoju, a najlepiej znieczulenia od tego strasznego, ciężkiego życia… To poszukaj innego specjalisty ;) ALE. Jeśli chcesz dogadać się ze swoimi demonami. Umieć je wykorzystać tak żeby być na maksa skuteczny w swoim życiu. Wszystko jedno czy w sferze zawodowej czy osobistej. Jeśli chcesz czerpać z życia tyle ile się da. Omijać kompromisy i przeszkody. Pewnym siebie sięgać po swoje marzenia z uśmiechem na ustach. …To umów się na mentoring do Bartka. I lepiej się pospiesz, bo nie wiem czy w Polsce znajdziesz drugiego tak profesjonalnego i skutecznego gościa."
Sprawdź
Krzysztof
"Podstawą do rozpoczęcia hipnozy u Bartka było jego profesjonalne podejście do zrozumienie moich traum i fobi z jakimi zmagam się od przeszło 30 lat. Wiem, że jestem ciężkim przypadkiem ale już po pierwszej hipnozie 30 letnia skała we mnie zaczęła pękać. Serdecznie polecam każdemu z małymi i dużymi problemami z którymi sobie nie radzi."
Sprawdź
Filip
"Doskonałe zrozumienie potrzeb klienta, jestem w pełni usatysfakcjonowany i na pewno jeszcze tu wrócę!"
Sprawdź
Joanna
„Pełen profesjonalizm w tym co mi zostało zaproponowane i zrealizowane. Godziny rozmów, wspólnych zajęć w bardzo trudnym dla mnie czasie były najlepszą terapią. Poza tym szczerość, bezpośredniość i świetny kontakt sprawiły, że ,,przepaść wiekowa" między nami nie istniała. Brakuje mi naszych spotkań Polecam Bartka wszystkim, którzy lubią prawdę do tzw. ,,bólu"."
Sprawdź
Adrian
"Bartek jest skuteczny i profesjonalny co najbardziej cenię sobie w jego podejściu a przede wszystkim dostosowuje się do swojego pacjenta. Po konsultacji telefonicznej i dwóch spotkaniach był w stanie mnie zdiagnozować, wyjaśnić to czego ja sam nie rozumiałem i naprowadzić na rozwiązanie moich problemów. Po każdym spotkaniu wiem nad czym mam pracować."
Sprawdź
Dawid
"Indywidualne podejście to coś, co się ceni. Bartek słucha uważnie i stawia celne diagnozy. Otrzymałem cenne porady i będę je teraz wprowadzał w życie. Mój problem wydawał mi się większy, niż w rzeczywistości był, co uświadomił mi Bartek :) Polecam mentoring u tego psychologa!!!"
Sprawdź
Janek
"Serdecznie polecam pracę z Bartkiem. Nie sądziłem, że praca z podświadomością może być tak relaksująca, a przede wszystkim skuteczna.. Polecam dosłownie każdemu, kto chcę sięgnąć do zalążka problemu z którym się boryka i skutecznie go przepracować.."
Sprawdź